Previous Image
Next Image

info heading

info content

Javna ustanova “Direkcija za omladinu i sport” , osnovana je Odlukom Skupštine opštine Petrovac na Mlavi sa glavnim zadatkom da pomogne poboljšavanju uslova života mladih u petrovačkoj opštini.Jedan od preduslova za realizaciju tog zadatka je i saradnja sa Ministarstvom za omladinu i sport, odnosno realizacija akcija i projekata koja bih se implementirali na teritoriji naše opštine.Direkcija za omladinu i sport i za cilj saradnju sa ostalim omladinskim organizacijama, osnovnim i srednjim školama, kako u našoj opštini, tako i na teritoriji cele naše zemlje.U okviru same direkcije postoji i Kancelarija za mlade koja je otvorena u novembru 2009.

Direkcija za omladinu i sport je zvanično sa radom počela u maju 2009 godine, ali je svoje prostorije odnosno kancelariju dobila u novembru 2009 godine.Uprkos tome, zaposleni u Direkciji za omladinu i sport su uspeli da ogranizuju nekoliko akcija i javnih tribina koje su imale odličan odziv kao i pozitivne kritike učesnika ali i petrovačke javnosti. Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva JU “Direkcija za omladinu i sport” neposredno sarađuje sa organima lokalne samouprave opštine Petrovac na Mlavi.

1.Izgradnja, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta,

2.Koordinacija i realizacija opštinskog i međuopštinskog školskih sportskih takmičenja,

3.Organizacija i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu,

4.Prikupljanje i obrada podataka o razvoju sporta, kategorizaciji sportskih klubova i organizacija

5.Održavanje seminara i radionica

6.Definisanje mera kojima se podržava razvoj institucija na lokanom nivou, koje će biti odgovorne za razvijanje i vrednovanje omladinske politike i lokalnih akcionih planova za mlade u saradnji sa omladinskim organizacijama i predstavnicima mladih.

7.Definisanje aktivnih mera saradnje sa organima jedinice lokane samouprave u cilju stvaranja kvalitetnih ponuda za mlade,

8.Podržavanje inicijativa koje imaju za cilj jačanje saradnje i razumevanja između učenika, studenta, profesora, roditelja i predstavnika jedinice lokalne samouprave i stvaranje prostora za demokratski razgovor u obrazovnim institucijama.

9.Ostale aktivnosti u cilju zadovoljenja opšteg interesa mladih i opšteg interesa u oblasti sporta.

Akcije
Pratite nas